Kinderopvang
Sint Maarten
in Halsteren

Veilig het leven oefenen

Al op jonge leeftijd ontdekken kinderen de wereld en bij Sint Maarten krijgt uw kind hier alle ruimte voor. Op de locatie van LPS Sint Maarten zit een peuteropvang gehuisvest, waardoor we nauw kunnen samenwerken met het basisonderwijs.

Voor BSO werken we samen met BSO Newkids, Zo Kinderopvang en BSO Mamaloe. Op deze manier kunnen we een fijne omgeving bieden, waarin uw kind veilig het leven kan oefenen.

Peuteropvang

Peuteropvang Sint Maarten biedt opvang aan voor peuters van 2 tot 4 jaar. Uw peuter kan dagelijks van 8.30 – 11.30 uur en van 11.30 – 14.30 uur bij ons terecht. De kinderen die in de middag komen, eten dan ook gezellig met ons een boterham mee. Ook is uw peuter welkom om van 8.30 – 14.30 uur op de peuteropvang te blijven.

We bieden de peuters een veilige en vertrouwde omgeving waarin alle ruimte is voor spel en plezier. Daarnaast besteden we ook veel aandacht aan het geven en ontvangen van complimentjes. ‘Ik ben oké en jij bent oké’ is wat we tijdens het spel en de thema’s stimuleren. Boeken zijn een grote passie van onze pedagogisch medewerkers en worden daarom tijdens thema’s en projecten ingezet om de taal te stimuleren.

Spelend leren en ontwikkelen

We zorgen er bij de peuteropvang voor dat spelenderwijs alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen en daarom hebben we in ons speellokaal verschillende ‘speelhoeken’ ingericht. Zo hebben we een bouwhoek, huishoek, knutselhoek, puzzelhoek en spelhoek. Om het spelend leren uitdagend te houden en om de nieuwsgierigheid van de peuters te blijven stimuleren, veranderen de hoeken regelmatig met de thema’s mee.

Ook maken we gebruik van het Nijntje beweegdiploma. Dit is een serie beweeglessen waarin uw kind wekelijks speelplezier heeft en tegelijkertijd alle essentiële basisvormen van bewegen leert. Het Nijntje beweegdiploma bestaat uit 2 sessies van 20 lessen en aan het einde van deze lessen krijgen de peuters een Nijntje beweegdiploma mee naar huis. Plezier maken en ontwikkelen in één!

één doorgaande lijn met basisschool

Uw peuter wordt op een speelse manier voorbereid op de basisschool met de vroege voorschoolse educatie (VVE) ‘Startblokken van de basisontwikkeling’. Daarnaast gebruiken we de IPC-methode: een onderwijsconcept waarin spelend lerend centraal staat. Het accent ligt hierbij niet op kennisoverdracht, maar op het ontwikkelen van vaardigheden.

De peuteropvang is gevestigd in het gebouw van basisschool Sint Maarten. Om één doorgaande leer- en ontwikkellijn te kunnen bieden werken we nauw samen met zowel basisschool Sint Maarten als basisschool De Springplank.

We werken met observatiemethode KIJK! om de ontwikkeling van uw peuter te volgen. De bevindingen bespreken we met de ouders en de leerkracht tijdens een warme overdracht naar de kleuterklas. Daarnaast hanteren we zoveel mogelijk dezelfde thema’s als groep 1 en 2 en organiseren we regelmatig samen activiteiten.

Kinderdagverblijf en BSO

Op de locatie van LPS Sint Maarten is geen eigen kinderdagverblijf en BSO gehuisvest. Wel werken we nauw samen met Zo kinderopvang, BSO Newkids en BSO Mamaloe om uw kind een veilige, vertrouwde omgeving te bieden met één doorlopende ontwikkellijn. Uw kind wordt door de BSO veilig met een auto of bakfiets weggebracht en opgehaald. Fijn, toch? Wilt u meer weten over dagopvang en BSO? Voor meer informatie verwijzen we u door naar de website van Zo Kinderopvang, BSO Newkids en BSO Mamaloe.