Sint Maarten
basisonderwijs
in Halsteren

Verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling

We leren kinderen bij Sint Maarten om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling, zodat ze in de toekomst van betekenis en waarde kunnen zijn voor zichzelf, de maatschappij en voor anderen.

We geven kinderen de ruimte om ‘het leven te oefenen’. Ze mogen in alle bescherming en veiligheid zichzelf ontwikkelen, fouten maken en hiervan leren. We leren ze dat ze deel zijn van een groter geheel. Ieder kind neemt daar zijn of haar verantwoordelijkheid in en spreekt elkaar daarop aan. Uiteindelijk zijn we dus samen verantwoordelijk.

Vernieuwend onderwijs

Bij Sint Maarten leren we kinderen om de opgedane kennis, vaardigheden en inzichten toe te passen in het dagelijks leven (kwalificatie). We leren ze een plaats in de sociale omgeving in te nemen en elkaars gedrag, emotie en overtuigingen te respecteren. ‘Ik ben oké en jij bent oké’ (socialisatie). Ook vinden we het belangrijk dat kinderen persoonlijke kenmerken zoals autonomie en verantwoordelijkheid ontwikkelen (persoonsvorming). De juiste balans aanbrengen tussen deze drie factoren; dat is waar we bij Sint Maarten naar streven.

Ontdekken, groeien, glunderen

We schenken veel aandacht aan de ontwikkeling van talent en creativiteit. Dit doen we niet door een methode of werkwijze, maar door vanuit een pedagogische visie te vertrekken. We kijken naar de talenten van kinderen en passen hier ons onderwijs op aan. Zo kunnen kinderen hun potentieel ontdekken en geven we ze de kans om daarin te groeien. Als kinderen hierdoor meer betrokken zijn en ervan genieten, weten we dat ze aan het leren en ontwikkelen zijn. Ontdekken, groeien en glunderen noemen we dat. En daar genieten wij dan weer van.

IPC-methode

Bij Sint Maarten werken we niet alleen met boekjes, maar ook met leerdoelen en thema’s, waarbij de focus op het leerproces ligt. Dit doen we in de vorm van IPC (International Primary Curriculum). Wanneer we gebruikmaken van een overkoepelend thema (een IPC-unit), komen alle zaak- en creatieve vakken aan bod. Het accent ligt hierbij niet op kennisoverdracht, maar op het ontwikkelen van vaardigheden. Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen, ontdekken ze hun eigen talenten en leren ze zich verplaatsen in anderen. Op deze manier zijn kinderen veel meer betrokken en worden ze geactiveerd. De functie van de leerkracht verschuift in dit proces van docent naar coach of begeleider. We beginnen al met de IPC-methode op de peuteropvang, waardoor er één doorgaande leer- en ontwikkellijn is.

Overblijven

We hanteren een continurooster en daardoor blijven kinderen automatisch over op school. Uw kind kan dan op zijn gemak een boterhammetje eten en nog even spelen met klasgenootjes voordat ze terug de klas ingaan.

Samenwerkingen

We zijn onderdeel van Lowys Porquin Stichting (LPS) en werken voor de ondersteuning aan leerlingen samen met SWV Brabantse Wal, de gemeente en verenigingen in de buurt. Omdat we geloven in één vloeiende leer- en ontwikkellijn voor kinderen, werken we ook nauw samen met LPS Sint Maarten peuteropvang, gevestigd op onze locatie in Halsteren. We hebben een passie voor het lezen van boeken en hebben daarom een bibliotheek op school ingericht. Voor de brede ontwikkeling een leesbeleving van kinderen werken we ook samen met de FitFabriek, het Cultuurbedrijf en de Bibliotheek op school.